Jogterületek

Segítséget nyújtunk, tájékoztatást adunk a Munka Törvénykönyvével, a minimálbérrel, a munkaidővel, a szabadsággal, a foglalkoztatás kedvezményeivel és terheivel, valamint az esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal összefüggő kérdéseikben. Amennyiben munkáltatója megsértette a jogszabályban előírt kötelezettségeit, segítséget nyújtunk a jogérvényesítésben (felszólító levél írása, bírósági eljárás lefolytatása). Jogszabályi háttér: Disability Discrimination Act 2005 Employment…
Tanácsot adunk a hatályos jogszabályi rendelkezések és a precedensek alapján a házasságkötés és felbontás feltételeiről, menetéről, a bontóper lefolyásáról, a lakáshasználat kérdéseiről, a gyermekelhelyezésről, a szülői felügyeletről, a szülők és gyermekek jogairól és kötelezettségeiről, a rokontartás szabályairól és a házassági vagyonjogi kérdésekről. Jogszabályi háttér: Marriage and Civil Partnership 2004 The…
Segítséget nyújtunk munkahelyi, közúti balesetek során bekövetkezett sérülésekhez kapcsolódó jogi eljárások megértésében, közre működünk annak lebonyolításában. Ennek keretében megadunk minden szükséges információt és segítséget ahhoz, hogy kártérítési követelését sikeresen érvényesíteni tudja. Partnerünk segítségével ügyét gyorsan és hatékonyan bonyolítjuk le. Eljárásunk során alkalmazott jogszabályok és precedensek többek Jogszabályi hátter: Road Safety Act…
A mindennapi élet során folyamatosan szerződéseket kötünk, jelentős részüket szóban. Sokszor felmerül azonban a szerződéskötés írásbeliségének szükségessége, ám ez nagyon gyakran különböző okokból mégsem történik meg.Előre átgondolt és kialakított szerződéssel elkerülhető a hosszadalmas, jelentős anyagi és eszmei károkat okozó, sokszor családok anyagi ellehetetlenülését, széthullását eredményező pereskedés. A letölthető bianco-szerződések helyett…
Tevékenységünk kiterjed gazdasági társaságok, alapítványok létesítésére, székhelyszolgáltatásra, a vállalkozóvá válás feltételeinek ismertetésére, cégeljárás, csőd-, felszámolási és végrehajtási ügyekre.Jogszabályi hattér: Companies Act 2006 Insolvency Act 1986 Company Director Disqualification Act 1986 Employment Rights Act 1996 Insolvency Regulation (EC) 1346/2000 and Other Relevant Statutes Precedensek: 'Piercing the corporate Veil' Capital plc v…
Megválaszoljuk magánszemélyek és gazdasági társaságok konkrét jogi kérdéseit, tanácsot adunk adóbevallási és adófizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, továbbá javaslatot teszünk adóoptimalizálási lépésekre. Ennek keretében támogatást nyújtunk offshore társaságok létrehozatalában is. Jogszabályi háttér: Corporation Tax Act 2010 Income Tax Act 2007 Taxation of Chargeable Gains Act 1992 Inheritance Tax Act 1984 National…
Lehet szó ingatlan vásárlásáról, eladásáról, bérléséről vagy bérbeadásáról az ingatlanjog ismerete elengedhetetlen. Segítséget nyújtunk bérleti szerződések elkészítésében, ingatlan adás-vétel folyamatának megértésében. Tájékoztatást nyújtunk az úgynevezett freehold, leasehold szabályairól, valamint ingatlan bérlés esetén a feleket megillető alapvető jogok és kötelezettségek rendszeréről. Jogszabályi háttér Law of Property Act 1925 Land Registration Act…
Tisztában vagyunk azzal, hogy Angliában a családok egy jelentős része küzd anyagi nehézségekkel. Amennyiben szüksége van rá, alapítványunk információt tud nyújtani az igénybe vehető támogatási lehetőségekről, ezek igényléséhez kapcsolódó feltételekről. Elkészítjük a beadandó kérelmet, illetve már beadott kérelem elutasítása esetén elkészítjük a döntést megtámadó fellebbezést.Támogatási formák, amelyekben segíteni tudunk: Personal…
Kérjük, hogy egyéb jogterületre vonatkozó kérdésével is forduljon bizalommal hozzánk. Amennyiben tudunk segítünk és megválaszoljuk azt, eltérő esetben tájékoztatást nyújtunk azokról az intézményekről, amelyek a megoldásban segítségére lehetnek. Magyar nyelvű jogi segítség Angliában, londoni magyar ügyvéd segítségével. Keressen minket bizalommal